Tandbehandling hos kanin og gnaver

Tandproblemer er hyppigt forekommende hos kaniner og gnavere og kan medføre en række alvorlige følgesygdomme. Hos Marienhoff Dyreklinik tilbyder vi professionelle tandbehandlinger i rolige omgivelser på Djursland. Vi tager hånd om din kanins og gnavers tænder og generelle mundsundhed.

tandbehandling af kanin marienhoff dyreklinik1 e1602759574262

Tandproblemer hos kanin og marsvin

Mange kaniner og marsvin vil i løbet af deres liv have behov for tandbehandling. Det skyldes, at deres tænder vokser gennem hele livet. Hvis tænderne ikke slides korrekt, kan de danne tandspidser og fejlbid, der på sigt kan skabe fordøjelsesproblemer til stor fare for din kanin eller gnaver.

Forebyg tandproblemer hos kanin og gnaver

Du kan være med til at forebygge tandproblemer hos din kanin eller gnaver. Her spiller foderet en afgørende rolle. Det er nemlig med til slide dyrenes tænder. Hos Marienhoff Dyreklinik tager vi en snak med dig om korrekt fodring din kanin og gnaver. Det er især vigtigt, at de får nok hø og græs.

tandbehandling af kanin marienhoff dyreklinik2

Symptomer på tandproblemer hos kanin og gnaver

Ejere af kaniner og gnavere bør være ekstra opmærksomme på symptomer på tandproblemer. Hvis din kanin eller gnaver ændrer spiseadfærd, kan det være tegn på tandproblemer. Opdager du, at din kanin, marsvin eller hamster er begyndt at savle og er fugtig under hagen, bør du kontakte os.

tandbehandling af kanin marienhoff dyreklinik3

Omsorgsfuld og professionel tandbehandling

Hos Marienhoff Dyreklinik tager vi hånd om kaniners og marsvins tænder og generelle mundsundhed. Ved hjælp af røntgen finder vi også frem til de problemer, der ikke er til at se med det blotte øje. Vi udfører en række professionelle tandbehandlinger hos kanin – herunder regelmæssige tandslibninger.

vaccination af kanin marienhoff dyreklinik2

Kontakt os

Hos Marienhoff Dyreklinik tager vi imod dig og din kanin i rolige opgivelser.

Kontakt os